24.4.2017

Propozice

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Sbor dobrovolných hasičů Horní Lhota za podpory Moravskoslezského kraje.

2. Datum konání
Soutěž se uskuteční v sobotu 5. srpna 2017 v Horní Lhotě – Zátiší ve Ski areálu Vaňkův kopec.

3. Pro koho
Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové SDH obcí a podniků starší 15 let. Pokud nebude závodníkovi v den soutěže 18 let, musí při prezenci předložit souhlas rodiče (zákonného zástupce) s účastí v soutěži. Souhlas ke stažení zde: souhlas-s-ucasti.pdf 

Kategorie A: muži do 35 let – absolvování všech disciplín s DP jako zátěž
Kategorie B: muži nad 35 let (ročník narození 1982 a starší) absolvování všech disciplín s DP jako zátěž
Kategorie Z: ženy bez rozdílu věku absolvování všech disciplín (s mírným ulehčením) s DP jako zátěž

4. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: SDH Horní Lhota (okres Ostrava)
Datum konání: 5. srpna 2017
Místo konání: Horní Lhota – Zátiší, Ski areál Vaňkův kopec, https://mapy.cz/s/1ubE9
Startovné: 150,- Kč předem s nárokem na pamětní tričko / 150,- Kč na místě bez nároku na pamětní tričko
Prezence závodníků: 19:30 – 20:30 hodin
Zahájení soutěže a seznámení s disciplínami: 20:30 – 20:50 hodin
Start soutěže: 21:00 hodin
Ceny:
Kategorie A: prvních 5 míst poháry + věcné ceny
Kategorie B: první 3 místa poháry + věcné ceny
Kategorie Z: první 3 místa poháry + věcné ceny

a) Podání přihlášek
Do 30. července 2017 prostřednictvím formuláře na: www.tfahornilhota.cz/registrace. Počet závodníků je omezen na 60. Případní zájemci nad tento počet budou zařazeni mezi náhradníky. V případě nenaplnění startovní listiny se lze přihlásit i na místě.

b) Startovné
Startovné při platbě předem převodem na účet činí 150,- Kč. Při platbě předem vzniká nárok na pamětní tričko. Při platbě na místě je výše startovného rovněž 150,- Kč, ovšem bez nároku na pamětní tričko. Formu zaplacení startovného si závodník volí při registraci. Platební pokyny pro platbu předem závodník obdrží po odeslání registračního formuláře. Splatnost při platbě předem je 5 dnů ode dne registrace, pokud do tohoto termínu nebude platba přijata, registrace se stává neplatnou a je zrušena. Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze převést na jiného závodníka. Proces převodu si řeší závodníci mezi sebou, následně o něm informují pořadatele.

c) Startovní pořadí
Startovní pořadí určuje pořadatel s přihlédnutím na přání závodníka, pokud tak uvede při podání přihlášky. Průběžná startovní listina bude aktualizována na webových stránkách www.tfahornilhota.cz/startovni-listina. Definitivní startovní listina bude zveřejněna před startem soutěže po prezenci všech závodníků. Na start se nejdříve postaví ženy, po doběhu poslední ženy proběhne krátká pauza a po ní odstartuje první muž.

d) Odvolání účasti
Do 4. srpna 2017 na e-mail: info@tfahornilhota.cz nebo na tel. 604 441 211, 776 191 236. I v tomto případě platí, že zaplacené startovné se nevrací. 

e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodník přihlášením do soutěže, zaplacením startovného a nastoupením na start prohlašuje, že je zdravotně, fyzicky a psychicky způsobilý se soutěže zúčastnit a zároveň bere na vědomí, že se soutěže účastní na vlastní nebezpečí.

5. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu s dýchacím přístrojem jako zátěž). Trať je postavena pro jednoho závodníka, závodníci budou startovat postupně, v intervalových startech. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží TFA (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:

a) Trať:

 • travnatý povrch,
 • svah – sjezdovka délka cca 250 m, převýšení cca 50 m,
 • kompletně osvětlena. 

b) Po startu závodník provádí následující disciplíny v tomto pořadí:

 • uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost cca 40 m, kde proudnice odloží na metu,
 • překoná 2m bariéru (ženy s pomocí žebříku),
 • pokud závodník provede dva neúspěšné pokusy o překonání bariéry, může využít pomoci žebříku, který bude umístěn cca 10 metrů od bariéry
 • následuje překážka „pneumatiky“ kde závodník proběhne 10 ks pneumatik od osobního automobilu,
 • uchopí obouruční kladivo (cca 8kg) a provede do konstrukce hammerboxu 60 úderů, střídavě 30 nahoru a 30 dolů (ženy celkově 30 úderů),
 • uchopí dva cca 20kg kanystry a přenese je na určenou vzdálenost a odloží je na vyznačené místo (ženy cca 2x10kg),
 • poté uchopí jeden konec hadice C52 a svine ji ve vzduchu „na jednoducho“ do kotouče,
 • pak provede transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na určenou vzdálenost (ženy poloviční vzdálenost),
 • na závěr výstup do Vaňkova kopce cca 250 m. 

c) Vybavení závodníka:

 • triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (ne lezecká, pro práce na vodě, apod.), ochranné rukavice, zásahová obuv (ženy obuv libovolná)
 • dýchací přístroj jako zátěž (dodá pořadatel) 

d) Start:

 • Závodník startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem jako zátěž. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny.
 • závodník startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně,(kalhoty ochranného oděvu), nasazenou přilbou, nasazeným dýchacím přístrojem a s nasazenými rukavicemi,
 • takto připraven ke startu musí být závodník min. 30 sekund před startem,
 • po celou dobu pokusu nesmí závodník žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

e) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:

 • nedotažení hadic za metu,
 • nedodržení počtu úderů kladivem
 • nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem (závětr. stojky, dopomoc),
 • transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
 • nedonesení zátěže na připravené místo,
 • neproběhnutí všech pneumatik,
 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 • nedodržení své trasy, atp.

6. Různé

 • měření času bude probíhat elektronicky
 • interval startu pro ženy: 5 minut
 • interval startu pro muže 3 minuty
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině
 • kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli

7. Organizátoři

 • velitel soutěže: Jan Chudík
 • hlavní rozhodčí: Václav Tyleček
 • rozhodčí startu: Tomáš Kudla

Propozice ke stažení: propozice.pdf