24.4.2017

Propozice

1. Pořadatel
Pořadatelem soutěže je Sbor dobrovolných hasičů Horní Lhota ve spolupráci se Ski areálem Vaňkův kopec.

2. Datum konání
Soutěž se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 v Horní Lhotě – Zátiší (okres Ostrava) ve Ski areálu Vaňkův kopec.

3. Pro koho
Soutěže se mohou zúčastnit jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové SDH obcí a podniků starší 15 let. Pokud nebude závodníkovi v den soutěže 18 let, musí při prezenci předložit souhlas rodiče (zákonného zástupce) s účastí v soutěži. Souhlas ke stažení zde: souhlas-s-ucasti.pdf 

Kategorie A: muži do 35 let – absolvování všech disciplín s DP jako zátěž
Kategorie B: muži nad 35 let (ročník narození 1983 a starší) absolvování všech disciplín s DP jako zátěž
Kategorie Z: ženy bez rozdílu věku absolvování všech disciplín (s mírným ulehčením) s DP jako zátěž

4. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: SDH Horní Lhota (okres Ostrava)

Datum konání: 18. srpna 2018
Místo konání: Horní Lhota – Zátiší, Ski areál Vaňkův kopec, https://mapy.cz/s/1ubE9
Startovné: 150,- Kč předem s nárokem na pamětní tričko (pouze pro prvních 60 závodníků) / 150,- Kč na místě bez nároku na pamětní tričko

Prezence závodníků: 19:30 – 20:30 hodin
Zahájení soutěže a seznámení s disciplínami: 20:30 – 20:50 hodin
Start soutěže: 21:00 hodin
Ceny:
Kategorie A: prvních 5 míst poháry + věcné ceny

Kategorie B: první 3 místa poháry + věcné ceny
Kategorie Z: první 3 místa poháry + věcné ceny

a) Podání přihlášek
Do 13. srpna 2018 prostřednictvím formuláře na: www.tfahornilhota.cz/registrace. Počet závodníků není omezen

b) Startovné
Startovné při platbě předem převodem na účet činí 150,- Kč. Při platbě předem vzniká pro prvních 60 platících závodníků nárok na pamětní tričko a upomínkové předměty. Při platbě na místě je výše startovného rovněž 150,- Kč, ovšem bez nároku na pamětní tričko. Formu zaplacení startovného si závodník volí při registraci. Platební pokyny pro platbu předem závodník obdrží po odeslání registračního formuláře. Splatnost při platbě předem je 5 dnů ode dne registrace, pokud do tohoto termínu nebude platba přijata, registrace se stává neplatnou a je zrušena. Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze převést na jiného závodníka. Proces převodu si řeší závodníci mezi sebou, následně o něm informují pořadatele.

c) Startovní pořadí
Startovní pořadí určuje pořadatel při prezenci závodníků. Na webových stránkách www.tfahornilhota.cz bude zveřejněn pouze abecední seznam přihlášených. Definitivní startovní listina bude zveřejněna před startem soutěže po prezenci všech závodníků. Na start se nejdříve postaví ženy, po doběhu poslední ženy proběhne krátká pauza a po ní odstartuje první muž.

d) Odvolání účasti
Do 17. srpna 2018 na e-mail: info@tfahornilhota.cz nebo na tel. 776 191 236. I v tomto případě platí, že zaplacené startovné se nevrací. 

e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodník přihlášením do soutěže, zaplacením startovného a nastoupením na start prohlašuje, že je zdravotně, fyzicky a psychicky způsobilý se soutěže zúčastnit a zároveň bere na vědomí, že se soutěže účastní na vlastní nebezpečí.

5. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín TFA (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu s dýchacím přístrojem jako zátěž). Trať je postavena pro jednoho závodníka, závodníci budou startovat postupně, v intervalových startech. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží TFA (dále jen „Pravidla”) s tímto upřesněním:

a) Trať:

 • spodní (silová) část – umělý povrch,
 • výběh do sjezdovky – travnatý povrch,
 • svah – sjezdovka délka cca 250 m, převýšení cca 50 m,
 • kompletně osvětlena. 

b) Po startu závodník provádí následující disciplíny v tomto pořadí:

 • uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými proudnicemi a poté je rozvine na určenou vzdálenost, kde proudnice odloží na metu,
 • překoná 2m bariéru (ženy s pomocí žebříku),
 • pokud závodník provede dva neúspěšné pokusy o překonání bariéry, může využít pomoci žebříku, který bude umístěn cca 10 metrů od bariéry
 • následuje překážka „pneumatiky“ kde závodník proběhne 10 ks pneumatik od osobního automobilu,
 • uchopí obouruční kladivo (cca 8kg) a provede do konstrukce hammerboxu 60 úderů, střídavě 30 nahoru a 30 dolů (ženy celkově 30 úderů),
 • uchopí dva cca 20kg kanystry a přenese je na určenou vzdálenost a odloží je na vyznačené místo (ženy cca 2x10kg),
 • poté uchopí jeden konec hadice C52 a svine ji ve vzduchu „na jednoducho“ do kotouče,
 • pak provede transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na určenou vzdálenost (ženy poloviční vzdálenost),
 • provede přemístění břemene na určenou vzdálenost,
 • na závěr absolvuje výstup do Vaňkova kopce cca 250 m. 

c) Vybavení závodníka:

 • triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (ne lezecká, pro práce na vodě, apod.), ochranné rukavice, zásahová obuv (ženy obuv libovolná)
 • dýchací přístroj jako zátěž (dodá pořadatel) 

d) Start:

 • Závodník startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem jako zátěž. Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny.
 • závodník startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně,(kalhoty ochranného oděvu), nasazenou přilbou, nasazeným dýchacím přístrojem a s nasazenými rukavicemi,
 • takto připraven ke startu musí být závodník min. 30 sekund před startem,
 • po celou dobu pokusu nesmí závodník žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

e) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:

 • nedotažení hadic za metu,
 • nedodržení počtu úderů kladivem
 • nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem (závětr. stojky, dopomoc),
 • transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
 • nedonesení zátěže na připravené místo,
 • neproběhnutí všech pneumatik,
 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 • nedodržení své trasy, atp.

6. Různé

 • měření času bude probíhat elektronicky
 • interval startu pro ženy: 5 minut
 • interval startu pro muže 3 minuty
 • v případě, že závodník v rámci plnění silových úkolů doběhne závodníka startujícího před ním, dává pomalejší závodník přednost rychlejšímu
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině
 • kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli

7. Organizátoři

 • velitel soutěže: Jan Chudík
 • hlavní rozhodčí: Václav Tyleček
 • rozhodčí startu: Tomáš Kudla

Propozice ke stažení: 2018-hornilhota-propozice.pdf